Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
6 iulie 2012, ora 13.00

 

În regim de urgenţă:

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei POP FELICIA

 


 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea operării pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş