Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Mureş, din data de
25 iunie 2012, ora 11.00

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare

2. Proiect de hotărâre privind validarea şi invalidarea mandatelor de consilier judeţean

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Judeţean Mureş

4. Proiect de hotărâre privind  alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş

5. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate