Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 aprilie 2012, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale cu anexe, pe anul 2011

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului județean Mureș pe trimestrul I.2012

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2012

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în domeniul privat al județului Mureș, în vederea casării acestora

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș 2012-2013 în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă

7. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 39/29.03.2012

9. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Centrul Istoric Sighișoara"

10. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Saschiz, sat cu biserică fortificată din Transilvania"

11. Proiect de hotărâre privind evaluarea managementului aplicat la instituțiile de cultură subordonate

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.97/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale