Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș
din data de 12 ianuarie 2012, ora 13.00

 

În regim de urgență:

Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.361/28 decembrie 2011 și a Dispoziției nr. 366/29 decembrie 2011


1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2012

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unor cadre didactice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș în funcția de șef secție la Spitalul Clinic Județean Mureș