Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
16 decembrie 2010, orele 13.00

 

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului "Extindere piste de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș"


1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al județului și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al județului și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureș

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș S.A a unor imobile ce aparțin domeniului public al județului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe ale consiliului județean, pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale bugetului consiliului județean

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru desființarea Preventoriului TBC Gornești și reorganizarea acestuia ca secție a Spitalului Clinic Județean Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Semaforizare intersecție Sâncraiu de Mureș"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației privind "Extindere pistă de decolare-aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare CAT II OACI la RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș"

10. Proiect de hotărâre privind menținerea mandatului reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director-manager la Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri organizatorice a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș