Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
26 august 2010, orele 13.00

 

Proiecte în regim de urgență:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 89

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea finanțării CRRN-uri si CIA-uri înființate în baza HCJM nr.67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 și 74/2010

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.181/23.XII.2008 privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2009 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Camerei Agricole Județene Mureș

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

9. Informare privind modul de aducere la îndeplinire a prevederilor HCJM nr.113/12.VIII.2010