Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

Ordinea de zi
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
25 martie 2010, ora 13.00

 

Proiecte în regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Hulpuș Ioan

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mașca Aurelia

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.85/2008


1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații

2. Proiect de hotărâre pentru modificare anexei nr.7 la HCJ nr.26 din 25 februarie 2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", pe anul 2010

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", în anul 2010

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul județului Mureș pentru anul 2010, în domeniile: cultural, culte, sport și asistență socială

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare, modernizare și dotare clădire pentru înființarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 Reabilitarea/modernizare/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și a co-finanțării acestuia

8. Proiect de hotărâre privind promovarea unor investiții în domeniul apă/apă uzată

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.J. nr.15 din 28 ianuarie 2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Drum de acces la Depozitul zonal de deșeuri din localitatea Sânpaul, comuna Sânpaul, județul Mureș"

11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș