Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotărâre

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 noiembrie 2007, orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de înțelegere privind implementarea proiectului "Centrul de sprijin social pentru rromi"

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, și organizațiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliu Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru implementarea proiectului "Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri"

8. Proiect de hotărâre privind participarea județului Mureș la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ"

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare în vederea realizării Programului "Mediul rural - pași esențiali spre euroconformizare"

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții "Extindere pistă decolare/aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalațiile aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a II-a OACI"

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2008

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2008

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public la Consiliul Județean Mureș

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș