Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

PROIECT

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș
31 mai 2007, orele 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea prevederile Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

5. Informare privind situația Planurilor Urbanistice Generale din județ și efectul lor asupra autorizării construcțiilor

6. Raport privind rezultatul concursului de proiecte organizat în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniile asistență socială, cultură, culte și sport

7. Raport final privind concluziile verificării activităților desfășurate pentru gospodărirea localităților, păstrarea ordinii și curățeniei