Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
25 ianuarie 2007, ora 13.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu organismele nonguvernamentale cu activitate în domeniul protecției copilului

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și organizația CARITAS Alba Iulia - Filiala Tîrgu Mureș

5. Proiect de hotărâre privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

6. Proiect de hotărâre privind înființarea pe lângă Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Copilului a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș

8. Proiect de hotărâre pentru avizarea numirii directorilor la centrele școlare pentru educație incluzivă

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor

10. Proiect de hotărâre privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor

11. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh.Marinescu nr.50

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S. C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Fundația "Buckner" în vederea înființării Centrului de Zi pentru copii provenind din familii aflate în dificultate

14. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al județului a obiectivului de investiție PARC INDUSTRIAL MUREȘ

15. Proiect de hotărâre privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului "Campania de informare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor în județul Mureș", finanțat din Fondul de Mediu

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

17. Raport de activitate al Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pe anul 2006 și Programul de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2007