Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței Consiliului Județean Mureș din data de
15 decembrie 2006, ora 11.00

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2006

2. Proiect de hotarare privind componenta comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice a obiectivului de investitiei "Extinderea Aeroportului Transilvania Tirgu Mures"

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism de pe langa Consiliul Judetean Mures

4. Proiect de hotarare privind numirea directorului la Muzeul Judetean Mures

5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean nr. 73 din 27 iulie 2006 privind actualizarea la inflatie a unor taxe si tarife la institutiile de cultura, pe anul 2006

6. Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte, ce se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si institutiile publice care administreaza imobile ce apartin domeniului public si privat al judetului Mures