Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
24 noiembrie 2006, ora 15.00

1. Proiect de hotarâre privind aprobarea cheltuielilor pentru cofinantare si a cheltuielilor neeligibile pentru Proiectul PHARE RO 2004 - 2006 CES, componenta Proiecte mari de infrastructura regionala"Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene DJ 107 si DJ 107 D"

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor învatamântului preuniversitar