Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
27 septembrie 2006, ora 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare Mureș/Harghita și mandatarea domnului Alexandru Petru Frătean să semneze contractul în numele și pe seama Consiliilor locale Iernut, Luduș, Reghin, Sighișoara, Tîrnăveni, Cristuru Secuiesc

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS"

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Centrul de tranzit pentru tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului", prin Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat "Înființarea de 6 centre de consiliere a copilului și familiei", prin Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii proiectului "Extinderea rețelei județene de servicii de asistență socială la domiciliu, prin organizarea de servicii sociale comunitare în zone rurale", prin Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii serviciului nou creat, "Reorganizarea serviciilor sociale specializate din județul Mureș", prin Programul PHARE 2004 - 2006 Coeziunea Economică și Socială, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după implementarea proiectului și a semnării contractului de finanțare

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a parteneriatului cu Consiliul local Luduș pentru realizarea Complexului de servicii sociale pentru persoane aflate în dificultate

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.51/23.06.2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006

12. Raport de activitate al Serviciului Public Județean Salvamont, pentru perioada septembrie 2005 - august 2006

13. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont