Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare Consiliului Județean Mureș din data de
28 februarie 2006, ora 14.00


1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din Administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2006