Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș
din data de 20 decembrie 2005, ora 13.00


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2005

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2006

3. Proiect de hotărâre aprobarea Convenției de colaborare pentru înființarea casei de tip familial din comuna Daneș, sat Criș, nr.281

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația HOLT ROMANIA

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Județean Mureș - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv și statutului Asociației Județene de Turism Mureș

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al județului Mureș

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pe anul 2006

10. Proiect de hotărâre privind numirea directorului Direcției Județene de Pază Mureș