Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
29 noiembrie 2005, orele 13.00

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, pe anul 2005

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la modul de finanțare din bugetul județului a unor proiecte din domeniul culturii, cultelor, sportului și asistenței sociale prin fundații, asociații și alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Fundația Transilvania Expres din Brașov, pentru aplicarea "Strategiei de comunicare cu reprezentanții administrației publice din România și de sprijinire a reformei în administrația publică"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația TALENTUM Tîrgu Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Fundația Cultural-Sportivă PRO XXI în vederea organizării evenimentului concertistic "Monsters of Transylvania Rockfest"

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convențiilor de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală ȘCOALA ARDELEANĂ, Centrul Multimedia TEATRU 74 și Clubul Sportiv Școlar Tîrgu Mureș

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. Servicii de Utilități Rurale Mureș S.A.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în legătură cu reorganizarea Regiei Autonome AQUASERV Tîrgu Mureș în societate comercială pe acțiuni și asocierea județului Mureș cu orașele Tîrgu Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, Iernut și Cristuru Secuiesc, în vederea înființării operatorului regional de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare COMPANIA AQUASERV S.A.

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea patrimoniului fostului Corp al Gardienilor Publici, Direcției Județene de Pază Mureș și unor consilii locale în vederea funcționării serviciului public "Poliția Comunitară"

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației de consilier județean și al semnului distinctiv al calității de consilier