Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a structurilor sportive de drept privat, asociațiilor pe ramură de sport județene precum și a persoanelor fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică, în anul 2021
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 29.04.2021