Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >> 

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 RAPORT INTERMEDIAR întocmit în aplicarea dispozițiilor art. 12 lit. "e" din Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniul - Cultură

 Lista cuprinzând proiectele ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021

 Lista cuprinzând proiectele RESPINSE de la finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021

 Lista contestaţiilor depuse la finalizarea sesiunii unice a programului anual de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru anul 2021 - pe domeniul cultură, conform Raportului nr. 19566 din 15.07.2021 de soluţionare a contestaţiilor depuse la finalizarea sesiunii programului anual de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în anul 2021

 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă acordată în anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru programele, proiectele și acțiunile culturale depuse de asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi de persoanele fizice autorizate

 Anexa buget la contract

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 29.04.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Szőverfi Gabriella, în data de 05.07.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Radu Doris, în data de 15.07.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Szőverfi Gabriella, în data de 20.07.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Kutasi Melinda, în data de 22.07.2021