Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport și asistență socială

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a unităților de cult din județul Mureș, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul 2021
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >> 

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 RAPORT INTERMEDIAR întocmit în aplicarea dispozițiilor art.12, lit. "e" din Regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniul "Culte"

 Lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, admise pentru finanțare din bugetul public al județului Mureș în anul 2021, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim de 40 pct. necesare pentru acordarea finanțării

 Lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, pentru finanțare din bugetul public al județului Mureș în anul 2021, RESPINSE

 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă acordată în anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru programele şi proiectele depuse pe domeniul culte, de unităţile de cult din judeţul Mureş, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 29.04.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Petruţa Lucian, în data de 05.07.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Cismaș Lucia, în data de 20.07.2021