Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean – activități de tineret

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniul activități de tineret

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniul activități de tineret

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a activităților de tineret în anul 2021
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>  << anexa 5 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 RAPORT INTERMEDIAR privind finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2021 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean

 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2021

 Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2021 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 Lista contestațiilor depuse la finalizarea sesiunii unice a programului anual de finanțarea nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2021, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniul activități de tineret, conform Raportului nr. 21568 din 04.08.2021 de soluționare a contestațiilor depuse la finalizarea sesiunii programului anual de finanțare nerambursabilă pe anul 2021 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniul activități de tineret

 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2021

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 04.06.2021
Informaţiile au fost furnizate de: Vaida Teodora, în data de 29.07.2021
Informaţiile au fost furnizate de: Cismaș Lucia, în data de 04.08.2021
Informaţiile au fost furnizate de: Vaida Teodora, în data de 09.08.2021