Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ privind depunerea documentațiilor prevăzute de ghidul solicitanților de finanțare nerambursabilă

 ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020, pentru activităţi de tineret

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile pentru "Activităţi de tineret" din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2020 pentru "Activităţi de tineret"

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităţilor de tineret în anul 2020
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>  << anexa 5 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 12.03.2020