Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a structurilor sportive de drept privat, asociaţiilor pe ramură de sport judeţene precum şi a persoanelor fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică, în anul 2019
<< anexa 3a la GHID >>   << anexa 3b la GHID >>  << anexa 3c la GHID >>  << anexa 3d la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 RAPORT INTERMEDIAR privind finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru programele, proiectele şi acţiunile sportive depuse pentru finanţare în anul 2019 de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică

 Lista cuprinzând proiectele ADMISE la finanţare nerambursabilă pe anul 2019, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş

 Lista cuprinzând proiectele RESPINSE la finanţare nerambursabilă pe anul 2019, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş
<< Contestațiile pe cale administrativă pot avea ca obiect modul de respectare a procedurii de organizare și desfășurare a examinării ofertelor, respectiv îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și neobținerea punctajului minim necesar pentru atribuirea finanțării și se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș a Raportului intermediar - 18.07.2019 >>

 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă pe anul 2019, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş

NOTĂ: Solicitanţii care au obţinut finanţare sunt rugaţi să se prezinte pentru semnarea contractului, la sediul Consiliului Judeţean Mureş, camera 65 (de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00) în termen de 30 de zile de la data afişării anunţului pe site-ul instituţiei, cu ştampila şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli refăcut în funcţie de sumele aprobate. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-263211 interior 1229, Rodica Mureşan.

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 14.05.2019