Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a structurilor sportive de drept privat, asociaţiilor pe ramură de sport judeţene precum şi a persoanelor fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică, în anul 2019
<< anexa 3a la GHID >>   << anexa 3b la GHID >>  << anexa 3c la GHID >>  << anexa 3d la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 14.05.2019