Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


 ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi de tineret

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile pentru "Activităţi de tineret" din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru "Activităţi de tineret"

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităţilor de tineret
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >>  << anexa 1e la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 RAPORT INTERMEDIAR privind finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş a activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2019 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean  Data publicării: 22.07.2019

 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2019  Data publicării: 22.07.2019

 Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2019 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor  Data publicării: 22.07.2019

 Rezultatul soluționării contestațiilor depuse la finalizarea sesiunii unice a programului anual de finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, în anul 2019  Data publicării: 31.07.2019

 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2019  Data publicării: 05.08.2019

NOTĂ: Asociaţiile şi fundaţiile care au obţinut finanţare, sunt rugate să se prezinte în termen de 30 de zile de la afişarea pe site, pentru semnarea contractului (preşedinte şi responsabil financiar), la camera 68 (d-na Vaida Teodora) între orele 9,00 – 15,00 (cu ştampila şi bugetul refăcut în funcţie de sumele aprobate).

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 04.06.2019