Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea a II-a de acordare, din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018, a unor finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes județean pe domeniul asistență socială

 CALENDARUL la sesiunea a II-a de acordare, din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018, a unor finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes județean pe domeniul asistență socială

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2018 – sesiunea a II-a
<< anexa 1a la GHID >>   << anexa 1b la GHID >>  << anexa 1c la GHID >>  << anexa 1d la GHID >>  << anexa 1e la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018, sesiunea a II-a, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 

 

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Lefter Erika, în data de 31.08.2018