Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2018 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2017
<< anexa 4a la GHID >>   << anexa 4b la GHID >>  << anexa 4c la GHID >>  << anexa 4d la GHID >>  << anexa 4e la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018, sesiunea I, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 LISTA programelor şi proiectelor depuse în anul 2018, sesiunea I, de asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018, sesiunea I, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte și programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale căror contestaţii au fost admise

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 15.03.2018