Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare

SESIUNEA A II-A


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2017
<< anexa 1a la ghid>>  << anexa 1b la ghid>>  << anexa 1c la ghid>>  << anexa 1d la ghid>>  << anexa 1e la ghid>>  

 Raport final

 LISTA privind subvenţiile aprobate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru sesiunea a II-a, anul 2017, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 LISTA programelor şi proiectelor depuse în anul 2017, sesiunea a II-a, de asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 17.08.2017