Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean
      CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017, pentru activităţi non-profit de interes judeţean - MODIFICAT

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2017 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a asociaţiilor, fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, în anul 2017
<< anexa 4a la GHID >>   << anexa 4b la GHID >>  << anexa 4c la GHID >>  << anexa 4d la GHID >>  << anexa 4e la GHID >>

 Raport final

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2017 asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 LISTA programelor şi proiectelor depuse în anul 2017 de asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor

 RAPORT de soluționare a contestațiilor depuse la finalizarea primei sesiuni a programului anual de finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a asociațiilor, fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială de interes județean, în anul 2017

 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2017 asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale căror contestaţii au fost admise

 LISTA proiectelor depuse în anul 2017 de asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes judeţean, care au depus contestaţii şi care au fost declarate neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor de către Comisa de soluţionare a contestaţiilor

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 05.05.2017
Informaţiile au fost furnizate de: Dascălu Ligia, în data de 31.07.2017