Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finanțări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțare nerambursabilă (subvenții) din bugetul public al județului Mureș structurilor sportive de drept privat, asociațiilor pe ramură de sport județene și persoanelor fizice din județul Mureș care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică in anul 2016

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2016 pentru activități non-profit de interes județean

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul public al județului Mureș structurilor sportive de drept privat, asociațiilor pe ramură de sport județene precum și persoanelor fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică pe anul 2016

 Declarație de imparțialitate

 Raport final

 Lista programelor și proiectelor depuse în anul 2016 de structurile sportive de drept privat, asociațiile pe ramură de sport județene și persoanele fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică, neconforme cu cerințele din Ghidul solicitanților

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 02.03.2016