Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finanțări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


 ANUNT DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș asociațiilor, fundațiilor și persoanelor fizice care înființează și administrează unități de asistență socială de interes județean in anul 2016

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2016 pentru activități non-profit de interes județean

 GHIDUL SOLICITANTULUI pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul public al județului Mureș, asociațiilor, fundațiilor și persoanelor fizice care înființează și administrează unități de asistență socială de interes județean pe anul 2016

 Declarație de imparțialitate

 Raport final

 LISTA programelor și proiectelor depuse în anul 2016 de asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială de interes județean, neconforme cu cerințele din Ghidul solicitanților

 

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Popa Elena, în data de 02.03.2016