Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > finantari nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea de finanțare nerambursabilă (subvenții), structurilor sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene și persoanelor fizice din județul Mureș care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul județean structurilor sportive de drept privat și asociațiilor pe ramură de sport județene precum și persoanelor fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

 ERATĂ privind plafonul alocat pentru finanțarea nerambursabilă, din bugetul județului Mureș, a proiectelor pe ramură de sport, pentru anul 2011

 ERATĂ privind data limită de depunere a documentațiilor de finanțare a proiectelor pe domeniul sport, pentru anul 2011

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Petruța Lucian, în data de 14.03.2011