Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > cultura > palatul culturii > vitralii
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare

  Vitraliile din Sala Oglinzilor a Palatului Culturii din Târgu-Mureș

     Sala Oglinzilor și-a luat numele de la cele două "triptice" din oglinzi venețiene așezate în cele două capete ale ei, față în față, dar renumele și l-a dobândit prin cele 12 vitralii. Vitraliile de pe șirul de ferestre dinspre stradă ale acestei săli de protocol luxoase sunt creația lui Thoroczkai-Wigand Ede și a lui Nagy Sándor și au fost confecționate în atelierul din Budapesta al lui Róth Miksa (1913). Ferestrele din margine s-au realizat pe baza picturilor lui Thoroczkai-Wigand Ede. Subiectele lor sunt luate din legendele secuiești și ele reprezintă întocmai elemente etnografice materiale, sociale și culturale din secuime, stiluri arhitectonice, interioare specifice, momente ale vieții familiale, viața din jurul casei, principalele munci de peste ani. În primul grup, din stânga, sunt trei lucrări: Odinioară, într-o lume străveche, Poartă domnească (ultima imagine, în stânga jos), Palatul colibă (lângă ea, la dreapta). Ferestrele din celălalt capăt al sălii, din dreapta, sunt inspirate mai cu seamă din legendele hungaro-hunice: Grădina cu colibe a doamnei Réka (pe ultima imagine, fragmentul din stânga, sus), Legănuțul lui Csaba (lângă ea, dreapta), Troița doamnei Réka. Vitraliile mari sunt întregite de două vitralii de mici dimensiuni, Scaunul de judecată și Oblonul doamnei Réka.

     La mijlocul peretelui exterior, sunt așezate în adâncime, cuprinse între coloane, scene din baladele secuiești lucrate după planurile pictorului Nagy Sándor. Prima din stânga este din balada Budai Ilona (Mama neînduplecată). Personajul principal este mama care se poartă nemilos cu proprii ei copii. Tema îndepărtată a acestei balade se regăsește în folclorul european. În ținutul secuiesc a fost culeasă pentru prima dată de Kriza János și se află, până azi, în circulație în scaunul Odorhei și printre ceangăii din Moldova. Tema ei este banul, mirajul averii care văduvește personajul principal până și de sentimentele materne. În primul ancadrament de geam Budai Ilona, îmbrăcată într-o magnifică rochie de boieroaică își poartă, ridicată pe brațe "mica ladă de comori" pentru a o feri de dușmanii puși pe jafuri prin împrejurimi. În stânga, o are alături pe "mica fetiță fecioară" iar în dreapta o însoțește "neastâmpăratul ei micuț băiat". Înaintează cu spor, cu fruntea sus: "Merge, merge, merge, prin pădurea deasă." Al doilea vitraliu prezintă momentul în care, speriată de tropăitul cailor, își leapădă "fetița fecioară" pentru a-și putea salva mai repede odoarele. Pictorul și meșterul vitralier reprezintă sugestiv fetița care se roagă căzută în genunchi și care nu vrea nici cum să creadă că mama ei a luat o hotărâre atât de neomenească implorând-o așa: "Mamă, dulce mamă, nu mă lasă în drum / Înmoaie-ți inima, nu mă părăsi". În al treilea vitraliu este înfățișată mama care se întoarce, cuprinsă de remușcări pentru fapta ei crudă, și își imploră copiii să se întoarcă la ea. Băiețelul din vitraliu, cu spatele la ea, îi răspunde îndărătnic: "Eu zău că nu vin, că ci nu ne-ai fost mamă / Dacă erai, aici nu ne lăsai." Așa puse în evidență, aceste trei momente prezintă expresiv cauzele tragediei pe care o trăiește mama, desfășurarea acesteia și ispășirea.

Budai Ilona (Mama neînduplecată)
Salamon Sára

     Cea de a două baladă este Salamon Sára. Fata îmbrăcată într-o aleasă rochie cu poalele în brâu, de pe fereastra din stânga, călărește grăbită, nerăbdătoare, spre alesul ei din țara Talienilor. În vitraliul următor, fata amăgită, cu hainele de pe ea sfâșiate, se află în brațele diavolului: "Las să te așez / Să te îmbrățișez." În tabloul din dreapta, fata se află întinsă, moartă, pe pământ, vegheată doar de calul ei credincios: "Trupul ei frumos / Peste-un crin pufos." Mesajul moral al baladei, tragedia aparte a fetei, sunt, artistic, demonstrative.
     Al treilea vitraliu, Kádár Kata (Două flori de paraclis) este tragedia căsătoriei interzise în contextul relațiilor sociale feudale. Mortul, care continuă să trăiască într-o floare, povestea îndrăgostiților în taină, care se regăsesc și dincolo de moarte sunt motive folclorice și ale creației culte și în Europa. Varianta lor maghiară există doar în Transilvania și Moldova, spune etnologul Kallós Zoltán. Pe primul vitraliu o vedem pe trufașa doamnă Gyulai, întoarsă pe jumătate spre fiul ei. Cu chipul lui blând, întors spre privitor, domnișorul Miklós i se adresează mamei cu o "frumoasă rugare": Să-l lase s-o ia de soață pe minunata fată a iobagului lor, Kádár Kata. Răspunsul neînduplecatei mame este potrivnic: "Nu mă învoiesc copile-al meu / Nu mă-îngăduie a mea stare." În cea de a doua imagine, fata de iobag se află azvârlită fără milă în lacul fără fund printre plante acvatice, alge, pești, care, solidare cu ea, o cuprind alinând-o ocrotitor, învăluie trupul fetei date morții. Cea de a treia înfățișează două fire de flori care, înfășurându-se în jurui paraclisului și ridicându-se deasupra lui, se alcătuiesc într-un chip uman. Este simbolul nemuririi dragostei: cei doi îndrăgostiți sunt de nedespărțit. Sentimentele adevărate anulează opreliștile sociale, nedreptățile.
     Cel de al patrulea vitraliu al lui Nagy Sándor este reprezentarea uneia dintre, probabil, cele mai vechi balade din secolul XI a secuilor. Titlul ei Júlia, fată frumoasă (Fata dusă în rai). Are un subiect religios în care se amestecă între ele credințe ale perioadei păgâne cu elemente ale crezului creștin. Balada este în fapt o îmbinare dintre un rămas-bun baladesc de fată și un bocet de mamă, după părerea lui Kallós Zoltán una dintre cele mai bine realizate, mai artistice balade ale maghiarilor. Elementele creștine, mielul, lumânările, raiul, alaiul fecioarelor, trimisul cerului, toate acestea se îmbină cu elementele lumii credințelor păgâne ale ungurilor: cerbul-miraculos (care aici apare în chip de miel), lumina călăuzitoare, figurarea Soarelui și a Lunii, iar elementul cel mai luminat al tripticului, mai strălucitor, este Soarele. Primul vitraliu o înfățișează pe frumoasa fată Júlia care "încântându-se pe sine" culege, lăsată în genunchi, flori de cicoare, în vreme ce l-a zărit deja pe trimisul cerului, figurat în celălalt tablou, ce se îndreaptă spre ea pe "mielul alb și bucălat" care "cobora la vale / pe-o faină cărare". Poartă între coarnele sale Soarele și Luna: "Două, faine toarte de aur între coarne / Cu lumânări, aprinse din părți." Pentru a da cuvenita strălucire cerească trimisului domnului, pictorul învăluie mielul într-o aură. Cel de-al treilea tablou reprezintă alaiul fecioarelor duse în rai, cărora le-a fost "de lipsă" și Júlia și la chemarea cerului, își ia bun-rămas de la mama ei ducându-se "În corul raiului printre sfintele fecioare".

Kádár Kata (Două flori de paraclis)
Júlia, fată frumoasă (Fata dusă în rai)

     Cele patru balade recurg la arsenalul formal al artei populare cucerind, încă din momentul creației lor, un succes răsunător. Arta în manieră populară maghiară secesionistă a lui Nagy Sándor dă o nouă expresie temelor baladelor populare, iar dinamica sa, evidențierea elementelor lor esențiale, laconismul, tragismul conținut în ele accentuează elementele caracteristice ale baladelor populare maghiare.
     Deasupra tripticului ferestrelor cu balade se pot contempla motivele florale stilizate, simetrice, ca și cele din ferestrele dispuse în boltele înflorate ce se arcuiesc peste ele și care pun în lumină caracteristicile secesioniste ale artei populare. Cartoanele pictate de Nagy Sándor au fost transpuse pe sticlă și prinse în rame de plumb în atelierul artistului vitralist de renume mondial din Budapesta, Róth Miksa.
     Nuanțele culorilor, caracteristicile picturii au fost valorificate la cea mai înaltă cotă artistică; ținându-se seama și de efectele luminii ce se strecoară din afară, care pune în evidență personajele principale, mesajul. Textele de sub imaginile baladelor au fost scrise pe sticlă albă utilizându-se caracterele stilului secesionist. Este meritul primarului Bernády György (1902-1913; 1926-1929) că a invitat la decorarea acestei casete de comori a edificiului secesionist, Casa Comunală de Cultură, a cărei perlă este, fără îndoială, sala festivă, pe artiștii de cea mai înaltă clasă ai coloniei de artă din Gödöllő.