Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > informații publice
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare


Accesul la informațiile de interes public

     Accesul liber și neîngrădit al oricărei persoane din România la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile publice.

     Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

     Pentru a solicita în scris informații de interes public cu privire la activitatea Consiliului Județean Mureș puteți trimite o cerere (F) pe adresa 540026 Piața Victoriei nr.1, municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș sau prin poștă electronică la adresa cjmures@cjmures.ro.

F - formular tip de solicitare a informațiilor de interes public.

Hotărârea nr. 134/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public la Consiliul Județean Mureș

     Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, Consiliul Județean Mureș a desemnat următoarele persoane cu responsabilități in acest domeniu:

1. Relații cu presa - Persoane desemnate:
Vițelar Corina Alexandra - telefon 0799-904.414, email: vitelar.corina@cjmures.ro
Molnár Imola - telefon 0265-261.904, interior 1256, email: molnar.imola@cjmures.ro

2. Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public:
Cășvan Eugenia - consilier
Telefon: 0265 - 263 211 int. 1261
E - mail: cjmures@cjmures.ro

3. Responsabil cu transparența decizională:
Ligia Dascălu - consilier
Telefon: 0265 - 263 211 int. 1219
E - mail: dascalu.ligia@cjmures.ro

4. Responsabil pentru relația cu societatea civilă:
Covaci Gabriela - Consilier
Telefon: 0265 - 263 211 int. 1219
E - mail: covaci.gabriela@cjmures.ro

5. Responsabil cu informația de mediu
Pop Calin Alexandru - Consilier, Compartimentul planificare teritoriu, urbanism și GIS
Telefon : 0265-263211 int.1154
E-mail : mediu@cjmures.ro

 

Informatiile au fost actualizate de: Daniel Ana, in data de 4.08.2011, 27.01.2012
Informatiile au fost actualizate de: Belean Delia, in data de 29.03.2016
Informatiile au fost actualizate de: Lukács Katalin, in data de 28.10.2016
Informatiile au fost actualizate de: Belean Delia, in data de 13.12.2017, 06.04.2022