Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. június 25.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. június 19.-én kelt 326. számú rendelet a Maros Megyei Tanács 2020. júniusi nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júniusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júniusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júniusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júniusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
1. Határozattervezet a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről
3. Határozattervezet a Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz és kanalizálás szolgáltatási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

5. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

6. Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti építménynek, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

7. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszegben található ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozóan

8. Határozattervezet egyes ingó javak, Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalásáról, a leírásuk érdekében

9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Szászrégen Kastély utca 12 sz. alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

10. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Rózsák Tere 5 sz. alatti ingatlannak egyes helységeinek, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központnak a részére ingyenes használatba adására vonatkozóan

11. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

12. Határozattervezet a ”Maros megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való ellátása, a COVID-19 egészségügyi krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért” projekt megküldésének és kivitelezésének az érdekébe, egy partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

13. Határozattervezet a Maros megyének, az EDUC-Copiii nu se ”educă” singuri! projektben való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

14. Határozattervezet a Maros megyének, a ”VIA TRANSILVANICA” projekt kivitelezésében való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

16. Határozattervezet a Maros megye kockázatainak az elemzési és fedezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

17. Határozattervezet a Maros megyének a megyei útjainak, a 2020-2024-es időszak téli periódusaira, tartóssági és beavatkozási szintekre való besorolásának a jóváhagyására vonatkozóan

18. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

19. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Sürgősségi Klinikai Kórház Vezetőtanácsában a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan

20. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények Vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan

21. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények