Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. december 20.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. december 13.-án kelt 580. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV A 2019. decemberi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Maros Megye 2019. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról
3. Határozattervezet az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiányainak a fedezésére való, 2020. évi felhasználására vonatkozóan
4. Határozattervezet Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a 2020. évre, Maros Megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Kezelési Rendszerének a finanszírozásának az érdekébe, a köztisztasági speciális díjnak a szintjének jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Görgényszentimre, Hősök útja 6 sz. alatti egyes építményeknek, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan
7. Határozattervezet a S.C. "Compania Aquaserv" S.A. társaságnak koncesszióba adott egyes javaknak, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Șincan Radu Nicolae úrnak, a Marosvásárhely, Dobrogeanu Gherea utca 29. sz. – részleges lebontása, kibővítése és emeletráépítés, utca menti kerítés" projektnek a kivitelezésének az érdekébe, adott szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan
9. Határozattervezet A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet a DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) megyei utaknak a modernizálása, Maros megye" projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes jóváhagyási intézkedésekre vonatkozóan
12. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
13. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak a Szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
14. Határozattervezet a Maros megye, Marosvécs 215 sz. alatti székhelyű Marosvécs-i Ideg és Elmegyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központnak az Átszervezési tervének a jóváhagyásáról
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények