Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. szeptember 26.-i, 14,00 órai, soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. szeptember 19.-én kelt 470. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2019. szeptemberi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
1. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Gh. Marinescu 50. sz. alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. sz. alatti ingatlanban, egy óvodának, a létrehozásának és működésének az érdekébe adott beleegyezésre vonatkozóan
5. Határozattervezet a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan
9. Határozattervezet a "Közigazgatási székhely műszaki központjának a felújítása" beruházásnak, a dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." – megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 27.-i 119. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények