Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. november 22.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. november 15.-én kelt 516. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. november 22-én 13,00 órára
2018. november 15-én kelt 517-es számú rendelet a 2018. november 22.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház igazgatása alatt levő ingatlanban található egyes helyiségeknek a bérbeadásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2018. évi Bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan
4. Határozattervezet a "Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső kiépítések, a C9-es épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, közművesítés csatlakoztatása" munkálatnak a kivitelezésének és az elvégzéséhez szükséges egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló egyezményre vonatkozóan
5. Határozattervezet az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklám felületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról
6. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosítására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésével, a szortírozó, komposztáló és átszállító, beleértve a TMB/DDN szállítással, tevékenységeknek a 19100/683/11I/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéshez egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
9. Határozattervezet a Maros megyei SIMDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosítására vonatkozóan
11. Határozattervezet egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe, az intézkedéseknek a kezdeményezésének a jóváhagyására vonatkozóan
12. Határozattervezet egy határidőnek az elhalasztásáról
13. Határozattervezet a "Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
14. Határozattervezet a "DJ136 Bözöd – Hargita megye határa megyei útnak a felújítása kövezéssel" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a tél idejére, Maros megyének, a megyei útjainak tartóssági és beavatkozási szintenkénti besorolásának jóváhagyására vonatkozó 66/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
16. Határozattervezet a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programjának az aktualizálására vonatkozóan
17. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények