Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2018. szeptember 27.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2018. szeptember 20.-án kelt 428. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2018. szeptember 27-én 13,00 órára
2018. szeptember 20-án kelt 429-es számú rendelet a 2018. szeptember 27.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan
3. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, a DJ 162 A DN 16 – Kozmatelke Beszterce Naszód megye határa, 0+000-11+000 km között, más ingatlanokkal való átfedések által nem érintett megyei útnak, az egységes kataszteri és ingatlan nyilvántartó rendszerbe való bejegyzésének érdekébe
4. Határozattervezet egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek a megkötésére vonatkozóan
5. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i lerakatnál a működtetési díjának a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. és 2. mellékletének a módosításáról
9. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
10. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények