Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> hirdetmények 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
Hirdetmények
  
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, 2021. április 29.-én 13.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY Maros Megye magántulajdonában levő, Mikefalva község, Abosfalva falu, Főutca 1 sz. alatti, a 74/N/Mica Telekkönyvbe bejegyzett, 60-as kataszteri számmal rendelkező ingatlan, közárverésen való eladására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan - A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. évre érvényes egyes helyi illetékeit és díjait
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2020. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárait
     
  A Maros Megyei Tanács, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézményeknek a díjait és illetékeit
     
  Tekintettel a 350/2006. sz. Törvény 10. cikkely és 28. cikkely (2) bekezdés előírásaira, a Maros Megyei Tanács, 2019. május 17.-én 11.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása, a 2015-2020-as periódusra az ifjúsági politikák területén, a nemzeti stratégiára vonatkozó, 24/2015. sz. Kormányhatározattal megállapított, főbb beavatkozási területekhez, jellegzetes célkitűzésekhez és tevékenységi irányokhoz viszonyítva
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítását
     
  Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2019. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárait
     
  Sharing Heritage fotóverseny szabályzat
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát és a bérleti díjait
     
  Tekintettel, a 6162/28.03.2018. sz. hirdetményre, valamint a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. Vezetőtanácsának az Elnökének a 2662/19.04.2018. sz., a M.M.T.-nál a 8514/19.04.2018. sz. alatt iktatott átiratára, a második javasolt díjazási változatnak a kiválasztására vonatkozóan, A Maros Megyei Tanács az előző hirdetményre tér és az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. repülőtéri díjait, az eredeti okiratnak a második változata szerint
     
  A Maros megye magántulajdonában lévő, Marosvásárhely, Forradalom utca 45 sz. alatti, földszintes építményekből és a hozzá tartozó 399 m² területből álló ingatlan nyilvános árverésen történő eladására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a fizetendő helyi díjakat és adókat a 2018. évre, Maros megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetésébe
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2018. évre, a törvény szerint megszabott természetben fizetett haszonbérek lejben történő felbecsülésének az érdekébe, a mezőgazdasági termékek átlag árait