Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> hirdetmények 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
Hirdetmények
  
  A Maros Megyei Tanács, 2022. 06. 15.-én versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a Műszaki Igazgatóság – Adminisztratív Beavatkozási Szolgálat keretében, egyes betöltetlen levő, szerződéses állásoknak, az elfoglalásának érdekébe
     
  A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, a 2019.06.10-i 1650-es számú besorolási szakaszra vonatkozó döntés aktualizálásáról a "Részlegesen megrongálódott fahíd helyreállítása 135-ös megyei úton Sóvárad községben, a 43+500 km szelvény" elnevezésű projektre vonatkozóan, amely Maros megyében, Sóvárad község területén, a Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Maros megye határánál a 135-ös jelzésű megyei úton helyezkedik el
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY A HELYI KÖZÖSSÉG KÉPVISELŐJÉNEK KINEVEZÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓRÓL AZ UNESCO-SZERVEZŐBIZOTTSÁGBA, A VILÁGÖRÖKSÉGI LISTÁRA FELVETT MAROS MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKMŰ - SEGESVÁR TÖRTÉNELMI KÖZPONTJA ÉRDEKÉBEN
     
  A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint a "Térkövezett áteresz javítása a DJ153C jelzésű úton Erdőlibánfalva településen, a 22+470 km szelvénynél" elnevezésű projekt birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség meghozta a tervről a besorolási szakaszra vonatkozó döntést, a környezetre való hatás értékelési eljárásának a keretében, a környezetre való hatás értékelésének az elvégzése nélkül. A "Térkövezett áteresz javítása a DJ153C úton Erdőlibánfalva településen, 22+470 km szelvénynél" elnevezésű projektet kivitelezésre javasolják Maros megyében, Libánfalva községben, a DJ153C jelzésű megyei úton, Erdőlibánfalva faluban
     
  A MAROS MEGYEI TANÁCS, értesíti az érdekelteket, hogy figyelembe véve, a "Vasbeton híd feljavítása, DJ151B jelzésű út Nyárádtő, Felsőkápolna – Bonyha – Szeben megye határa, 13+013 km, Maros megye" projekt munkálatok kivitelezésének az elkezdését, 2022.05.05.-től a DJ151B megyei út 13+013-15+000 km-szelvényei között, Bonyha település felé, elterelik a forgalmat a DC 71 Bonyha – Bernád községi útra, 5 hónapos időszakra
     
  A Maros Megyei Tanács, mint a Maros Megye Fejlesztési Terve 2021-2027 elnevezésű terv birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a különbizottság ülésén, amelyre a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén került sor 2022. április 19-én, megállapították, hogy a fejlesztési tervnek nincsenek jelentős környezeti hatásai, így nincs szükség környezetvédelmi engedélyre. A következőkben a Fejlesztési Terv környezetvédelmi engedély nélküli elfogadására kerül sor
     
  A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy környezetvédelmi engedély kibocsájtását kérte a "Bitumenes burkolat lerakása a 134-es megyei út Gyulakuta – Székelyvécke, Maros megye" elnevezésű projektre, amelyet Maros megyében, a 134-es megyei út Gyulakuta – Székelyvécke –13C országút kereszteződése, Fehéregyháza község területén javasol kivitelezésre
     
  A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, a "DJ153G Mezőszengyel(DJ151) – Mezőbodon megyei út kiszélesítése, 0+000-9+800 km szelvények, Maros megye" elnevezésű projekt környezetvédelmi engedélyének kibocsátására vonatkozó kérelmének a benyújtásáról. A projektet Mezőszengyel és Mezőbodon községekben, Maros megyében javasolják kivitelezésre
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  Ellenőrizték a Romániai iskolaprogram lebonyolítását
     
  KÖZLEMÉNY, Maros megye levegőminőség-megőrzési tervének kidolgozási javaslatáról szóló nyilvános konzultációra vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan - Határozattervezet a Maros megyei tűzvédelmi képesség 2021. évi elemzéséről szóló jelentés jóváhagyásáról
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan - Rendelkezéstervezet a Maros Megyei Tanács szintjén felállított Egységes Egyezmény Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint névleges összetételének jóváhagyásáról
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan - A Transilvania Motor Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására vonatkozó határozattervezet
     
  A Maros Megyei Tanács, 2022. március 2.-án 13.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása, a 2015-2020-as periódusra az ifjúsági politikák területén, a nemzeti stratégiára vonatkozó, 24/2015. sz. Kormányhatározattal megállapított, főbb beavatkozási területekhez, jellegzetes célkitűzésekhez és tevékenységi irányokhoz viszonyítva
     
  KÖZLEMÉNY a "Kerelőszentpál-i nem veszélyes hulladéklerakó és a mechanikai-biológiai kezelő berendezés" integrált környezetvédelmi engedélynek a felülvizsgálási döntésére vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, 2021. április 29.-én 13.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY Maros Megye magántulajdonában levő, Mikefalva község, Abosfalva falu, Főutca 1 sz. alatti, a 74/N/Mica Telekkönyvbe bejegyzett, 60-as kataszteri számmal rendelkező ingatlan, közárverésen való eladására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan - A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet
     
  KÖZLEMÉNY a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, a 2020. évre érvényes egyes helyi illetékeit és díjait
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2020. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárait
     
  A Maros Megyei Tanács, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézményeknek a díjait és illetékeit
     
  Tekintettel a 350/2006. sz. Törvény 10. cikkely és 28. cikkely (2) bekezdés előírásaira, a Maros Megyei Tanács, 2019. május 17.-én 11.00 órától meghívja, a Maros Megyei Tanácsnak a Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén, a Kicsi Terembe, az ifjúsági és ifjúságokért nem kormányzati szervezeteket és az ifjúsági alapítványokat Maros megye területéről, egy tanácskozásra, amelynek a tárgya az Ifjúsági alapokból finanszírozott tevékenységeknek a meghatározása, a 2015-2020-as periódusra az ifjúsági politikák területén, a nemzeti stratégiára vonatkozó, 24/2015. sz. Kormányhatározattal megállapított, főbb beavatkozási területekhez, jellegzetes célkitűzésekhez és tevékenységi irányokhoz viszonyítva
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítását
     
  Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2019. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárait
     
  Sharing Heritage fotóverseny szabályzat
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatát és a bérleti díjait
     
  Tekintettel, a 6162/28.03.2018. sz. hirdetményre, valamint a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. Vezetőtanácsának az Elnökének a 2662/19.04.2018. sz., a M.M.T.-nál a 8514/19.04.2018. sz. alatt iktatott átiratára, a második javasolt díjazási változatnak a kiválasztására vonatkozóan, A Maros Megyei Tanács az előző hirdetményre tér és az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. repülőtéri díjait, az eredeti okiratnak a második változata szerint
     
  A Maros megye magántulajdonában lévő, Marosvásárhely, Forradalom utca 45 sz. alatti, földszintes építményekből és a hozzá tartozó 399 m² területből álló ingatlan nyilvános árverésen történő eladására vonatkozóan
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a fizetendő helyi díjakat és adókat a 2018. évre, Maros megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetésébe
     
  A Maros Megyei Tanács, az 52/2003. sz. Törvény rendelkezéseinek értelmében, kinyilvánítja szándékát, hogy jóváhagyja egy határozatban a 2018. évre, a törvény szerint megszabott természetben fizetett haszonbérek lejben történő felbecsülésének az érdekébe, a mezőgazdasági termékek átlag árait