Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> nemzeti jelképek >> románia zaszloja  
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
ROMANIA ZASZLOJA

    A román zászló háromszínű: piros, sárga és kék. A történelem folyamán a román zászló nem szenvedett fontosabb módosításokat, csupán a színek megoszlása (az arányokat és az elhelyezést illetően) változott meg némiképp. A színek kiegyenlítésére az 1848-as forradalom után került sor, t.i. a forradalom szellemében több európai állam háromszínű lobogót választott nemzeti zászlóként.      Szigillográfiai okiratok igazolják, hogy egyes történelmi korokban a három szín a román zászlón vízszintesen helyezkedett el: a piros legfelül, a sárga középen és a kék legalul. A színek aránya sem egyezett mindig a mostanival (33% színenként). A román népnek oly kedves három szín lényegében már Mihai Viteazu, sőt ªtefan cel Mare idejében is azonosítható a lobogókon. Még ennél is inkább, a legújabbi kutatások szerint a három szín ott van a római Traianusz - oszlopon ábrázolt dák zászlón is.      A zászló sajátos formával rendelkezett: csillogó fémből készült farkasfejet ábrázolt, melyhez hosszú színes szalagok voltak erősítve. Ha fújt a szél, a zászló süvítő hangokat adott ki, melyek az ellenséget voltak hivatottak elijeszteni, ugyanakkor pedig bátorította a harcosokat kiknek a tulajdonában volt. A zászló elrejtése a válságos pillanatokban közös szokássá vált a különböző népek körében, mely alól a dákok, dákorománok és románok sem képeztek kivételt. Igy rejtették el Tudor Vladimirescu, az 1821-es forradalom vezetőjének zászlóját is, melyet a forradalom elfojtása után Tudor hadvezérei elégettek
     Hatvan évvel később, 1882-ben megtalálták a zászlót, rekonstruálták és a fővárosba Bukarestbe vitték, ahol ünnepélyes ceremónia keretében megőrzésre helyezték a Katonaság Épületében (ma Központi Katonai Kör). A Tudor Vladimirescu vezetése alatt 1821-ben kitört forradalom segítséget nyújtott az ország idegen uralom alól való felszabadításában, melyet a Török Birodalom fanariota uralkodói kényszerítettek Havasalföldre és Moldvára a XVIII. század elején (a fanariota uralkodók Konstantinápoly Fanar nevű negyedéből érkeztek és a szultán megbízásából mint idegenek vezették az ország közigazgatását).
     A zászló mély értelmet hordozó jelkép, mely szorosan kapcsolódik egy nemzet történetéhez, kitartásához és megmaradásának titkához.
     A háromszínű román zászló (a három szín, piros, sárga és kék Románia címerén is látható) a kommunizmus hatalomra jutása után is megmaradt mint jelkép azokban az időkben, amikor a Szovjetúnió hatáskörében levő országok nemzeti lobogója torzító jellegű módosításokat szenvedett. Az idők során számtalan költeményt és himnuszt szenteltek a háromszínű zászlónak, egyik legkedveltebb ezek közül Ciprian Porumbescu "Trei culori" buzdító dallamú szerzeménye.
     A román zászló színei függőlegesen helyezkednek el: a kék legbelül, a sárga középen, a piros pedig legkívül. A színsávok szélessége egyenként a zászló felületének háromnegyed részét teszi ki. A kék a kobalt, a sárga a króm, a piros pedig a cinóber (vermillon) árnyalatában játszik.