Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. július 30.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. július 24.-én kelt 357. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a következő határozattervezetek szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan: Határozattervezet az építkezési engedély gyorsított eljárással történő és az egyedi beleegyezés kibocsátását illető törvényes előírások alkalmazására vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júliusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. júliusi soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a "CT1 felújítási munkálatai" és a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren, a mozgási felületek II. kategóriás OACI világító rendszerére vonatkozó műszaki terv és kivitelezés" beruházásoknak, a kivitelezésének a beleegyezésére vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Maros Megye, 2020. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2019. 12. 31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. December 1 sugárút 26-28 sz., illetve a Gheorghe Marinescu utca 50 sz. és a Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanokban található, az egyéni orvosi rendelőknek koncesszióba adott helyiségek jutalékának a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdon ingatlanának egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház által, az "F épülettömbbe a belépést biztosító külső lépcső felújítása" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
9. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak az azonosító elemeinek az aktualizálására vonatkozóan
10. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. területén található, Maros megye köztulajdonának, egyes földterületeinek a bérbeadására vonatkozóan
11. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában levő, Marosoroszfalu község, Sebespatak falu belterületén található, DJ154A megyei út 22+609-23+009 km közötti szakaszának, együtt a hozzátartozó földterülettel, a Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézéséből, Marosoroszfalu Község Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes jellegű átutalására vonatkozóan
12. Határozattervezet a Maros megye Településeinek a Köztisztasági Szolgáltatásának, a Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 59/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről
13. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i zonális ökológiai tárolóba a hulladékok tárolásának egyes intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosításáról
15. Határozattervezet az építkezési engedély gyorsított eljárással történő és az egyedi beleegyezés kibocsátását illető törvényes előírások alkalmazására vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
16. Határozattervezet egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan, a Románia iskola programjának, a 2020-2021-es tanévbe való lebonyolításába és kivitelezésébe
17. Határozattervezet a "Tűzoltószertár építése – SF fázis" beruházásnak a műszaki-gazdaság dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények