Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. május 28.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. május 22.-én kelt 302. számú rendelet a Maros Megyei Tanács 2020. májusi nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. májusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. májusi soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a "Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai Nagy Antal utca 24/A sz. alatti utcai és tulajdon közötti kerítés újraépítése" tervezet kivitelezésének az érdekébe, a Lupșa Alexandru úrnak adott Szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, 1918. december 1 sugárút 24-26 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros megye, Dicsőszentmárton-i 5 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Dicsőszentmárton-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 982. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Maros megye, Balavásár-i 6 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Balavásár-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 983. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. egyes adminisztrátorai mandátumainak a megújításának a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretében, egy ideiglenes adminisztrátornak a kinevezéséről
8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, két nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásoknak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére vonatkozóan
9. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari park" Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a vonatkozóan
10. Határozattervezet a Maros megye, 2020-2023-as periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet a "Kerelőszentpál-i övezeti lerakatnak a bekötő útjának a kiszélesítése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények