Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. április 30.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. március 26.-án kelt 269. számú rendelet a Maros Megyei Tanács 2020. áprilisi nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. áprilisi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. április 30.-i soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet Petru-Ionuț Budian úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről
2. Határozattervezet Maros Megyei Terület és városrendezési műszaki bizottságnak a szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan
3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
5. Határozattervezet a "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklet módosításárál vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Maros megye, 2020. március 31.-i, költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyásáról
2. Határozattervezet Maros Megye 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra vonatkozó, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által irányított, 2020. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan
6. Határozattervezet a 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros megye, Kerelőszentpál-i 1 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, a 2019.03.27.-i 832. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan
9. Határozattervezet a Maros megye, Szászrégen-i 4 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Szászrégen-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 831. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a Maros megye, Mezőrücs-i 7 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan
13. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan
14. Határozattervezet a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya kibővítése a hozzátartozó berendezésekkel, beleértve a rádió navigációs felszerelésnek az áthelyezését, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
15. Határozattervezet a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" megyei érdekű közhasznú munkálatnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: A felszálló-leszálló pálya kibővítése, A repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és A létező Utas terminál kibővítése, területén elhelyezkedő magántulajdonú ingatlanainak a kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozóan
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények