Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. március 10-i, 13,00 órai, rendkívüli ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. március 6.-án kelt 222. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. márciusi rendkívüli ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. márciusi rendkívüli ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezetének a szakjelentésének, illetve a véleményezésének, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Ionela – Daniela Balaș megyei tanácsos mandátumának, jog szerinti megszűnésének, a megállapítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Maros megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazításáról
3. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének, az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Mezőzáh-i, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
6. Határozattervezet a 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról
7. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozó 2020. február 20.-i 27. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes részlegvezetői tisztségek elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a véleményezésére vonatkozóan
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények