Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. február 20.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. február 14.-én kelt 191. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. februári soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
1. Határozattervezet Maros megyének a 2020. évi általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásának a jóváhagyására vonatkozóan
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által, a menetrendszerinti járatokkal végzett, térítésköteles közszemélyszállítás terén kivitelezett, jellegzetes szolgáltatásoknak, a díjainak a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
4. Határozattervezet a 2019. évre a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan
5. Határozattervezet a 2020. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a meghatározására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában
7. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2020. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan
9. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről
10. Határozattervezet a Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
11. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottságnak az összetételének a módosításáról
12. Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, 6 megyei útvonalának, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan
13. Határozattervezet a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan
14. Határozattervezet egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális besorolásának a módosítására vonatkozóan
15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények