Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2020. január 30.-i, 13 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2020. január 23.-án kelt 173. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2020. januári soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2020. jamuári soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezetének a szakjelentésének, illetve a véleményezésének, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Alexandru Lupa úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről
2. Határozattervezet a Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
3. Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falú 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról
4. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "I-es Fertőzőbeteg Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
5. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan
7. Határozattervezet "A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
8. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 134/2019. sz. Határozatának a mellékletét képező 7. sz. Kiegészítő okiratnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan
10. Határozattervezet a "CT 1 felújítási munkálatok – Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat" beruházásnak műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
11. A Maros Megyei Tanács Elnökének, a 2019. évi tevékenységének, a beszámolója
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények