Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. november 28.-i, 13,00 órai soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. november 22.-én kelt 548. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2019. novemberi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2019. novemberi soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezetének a szakjelentésének, illetve a véleményezésének, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet az "ALAE" kitüntetésnek az átadásáról, Klosz Péter úrnak
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet az "ALAE" kitüntetésnek az átadásáról, Szőcs Bernadette Cynthia kisasszonynak
2. Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
3. Határozattervezet a 2020. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárainak a megállapítására vonatkozóan
4. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a Mellékletének a módosítására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonához tartozó és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház igazgatása alatt levő ingatlanok egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, Bernády György utca 6. sz. alatti, a Maros Megyei Klinikai Kórház által igazgatott, ingatlannak egy helyiségének a rendeltetésével kapcsolatos, a kórháznak adott beleegyezésre vonatkozóan
7. Határozattervezet "Az 1918. december 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan parkolója" beruházásnak, a kivitelezésének az érdekébe, az építkezési munkálatvégzési beleegyezésre vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "I. sz Fertőző Klinika liftje" beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe, az építkezési munkálat végzési beleegyezésre vonatkozóan
9. Határozattervezet a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) Részvényeseinek a Közgyűlésébe, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének egy, a társaságnak a menedzsmentjére vonatkozó, speciális mandátumának a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a Maros megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, az ügykezelésének a delegálási szerződéseihez, egyes kiegészítő okiratoknak a megkötésének a jóváhagyásáról, az 1, 3, 4, 5, 6 és 7 övezetekre vonatkozóan
11. Határozattervezet "A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó, 2019. május 30.-i 65. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról
12. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan
13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019.01.31. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékleteinek a módosítására vonatkozóan
14. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 22/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról
15. Határozattervezet a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, leküzdését és a kihasználásuk visszaszorítását szolgáló Maros megyei helyi ágazatközi csapat (EIL) létrehozásának, illetve a Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 92/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékleteinek a módosítására vonatkozóan
16. Határozattervezet a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén, "Központi Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
17. Határozattervezet az "DJ135-ös Marosvásárhely – Sóvárad megyei útszakasz felújítása, DALI fázis – belterület" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
18. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan
19. Határozattervezet a 150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, utólag módosított és kiegészített, a Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás, 2013-2019-es időszakra vonatkozó, megyei programjának az érvényességének a meghosszabbítására vonatkozóan
20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények