Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. október 31.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. október 25.-én kelt 507. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2019. októberi soros ülésnek, a határozattervezeteinek, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV a 2019. októberi soros ülésnek, a határozattervezetének, a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
Határozattervezetnek a visszavonási kérése, a véleményezési és jóváhagyási folyamatból

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
1. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye, 2019 szeptember 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V." 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál" beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe adott beleegyezésre vonatkozóan
5. Határozattervezet a Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlannak Maros megyének a köztulajdonából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan
6. Határozattervezet egy ingatlannak a beszerzéséről, Mikháza 5 sz. alatt, a Mikházi interdiszciplináris kutatási központnak a kifejlesztésének az érdekébe
7. Határozattervezet egy földterületnek, Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megyének a magántulajdonába való átutalásáról szóló, Kerelőszentpál község Helyi Tanácsának címzett kérésre vonatkozóan
8. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszeg területén található ingatlannak ingyenes használatba adására vonatkozóan - VISSZAVONVA A NAPIRENDRŐL
9. Határozattervezet A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
10. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásnak a működtetésének a szabályozásának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
11. Határozattervezet a Maros megyei termelőnek a bővített felelősségének tárgyát képező hulladékok kiadásainak a fedezéséről szóló Együttműködési protokollnak a véleményezésére vonatkozóan
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan
13. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan
14. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ151 megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
15. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében levő egyes központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozó 63/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről
16. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti, a Reménység (Speranţa) bentlakásos szociális és egészségügyi ápoló-gondozó szolgálat létrehozására és működésére vonatkozó együttműködési egyezmény jóváhagyásáról szóló 160/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozathoz mellékelt 3233/30/23.02.2012. sz. Együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okiratnak a megkötésére vonatkozóan
17. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, a "II. kategóriás OACI világító rendszer a mozgási felületeknél" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények