Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. augusztus 29.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. augusztus 22.-én kelt 442. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2019. augusztusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
Határozattervezetnek a visszavonási kérése, a véleményezési és jóváhagyási folyamatból
JEGYZŐKÖNYV A 2019. augusztusi soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan
JEGYZŐKÖNYV A 2019. augusztusi soros ülésnek, a gyorsított eljárású határozattervezetének a szakjelentésének, illetve a véleményezésének, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + jóváhagyási beszámoló
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Kezelési Rendszernek keretében, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgálatának az összetevője, települési hulladékoknak a gyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügyintézésének a delegálási Dokumentációjának a véleményezésére vonatkozóan
2. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan
3. Határozattervezet a Romániának az iskolákért programjának a lebonyolításában és kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan, a 2019-2020-as tanévre
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet a Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet a "Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-december időszakra" való kivitelezéséhez szükséges összegeknek, Nyárádszereda város helyi költségvetésébe való kiutalásának a jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a Maros Megyei tanácsnak alárendelt kulturális intézményeknek egyes díjainak és illetékeinek a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározásáról
5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros megye magán tulajdonában levő, Gernyeszeg község területén található ingatlannak közárverésen való eladásának a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
8. Határozattervezet a Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében a Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának és a Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésének a modelljének a módosítására vonatkozóan
9. Határozattervezet az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az Alapító okiratának és a Statútumának a módosítására vonatkozóan
10. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról szóló, 3019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények