Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. július 31.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendelet és jegyzőkönyv
2019. július 24.-én kelt 401. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról
JEGYZŐKÖNYV a 2019. júliusi soros ülésnek, a határozattervezeteinek a szakjelentéseinek, illetve a véleményezéseinek, az összeállításának az érdekébe, az illetékes osztályoknak és a szakbizottságoknak a megnevezésére vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
1. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
2. Határozattervezet Maros megye, 2019. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyásáról
3. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely, Bolyai utca 17. sz. alatti ingatlannak az ügykezelésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonának a részét képező, DJ151B Nyárádtő – Felső Kápolna – Bonyha – Szeben megye határa, megyei útszakasznak, a Bonyha község, Bonyha falú belterületében levő, a hozzátartozó területekkel együtt, a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezeléséből, Bonyha Község Helyi Tanácsának az ügykezelésébe, ideiglenes jellegű átutalásának a jóváhagyására vonatkozóan
5. Határozattervezet a Marosvásárhely-i S.C. Compania Aquaserv S.A. működési körzetében a Ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a szabályzatának és a Természetes/jogi személyek részére az ivóvíz ellátási és a kanalizálási szolgáltatásnak a végzésének/biztosításának a szerződésének a modelljének a módosítására vonatkozóan
6. Határozattervezet a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
7. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
8. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról
9. Határozattervezet a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan
10. Határozattervezet a "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról
11. Határozattervezet "Az 1918. december 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan parkolója" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
12. Határozattervezet "A Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
13. Határozattervezet az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az Onkológiai Osztályán" beruházásnak a Dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
14. Határozattervezet a "Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalú – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (DN153C) Maros megye, megyei út egy szakaszának a kiszélesítése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
15. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe
16. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények