Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozattervezetek 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATTERVEZETEK

TERVEZET

NAPIREND
A Maros Megyei Tanácsnak, a 2019. május 30.-i, 13,00 órai, soros ülésének

 

Rendeletek
2019. május 24.-én kelt 325. számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2019. május 30-án 13,00 órára
2019. május 24.-én kelt 326. számú rendelet a 2019. május 30.-i, 13,00 órai soros ülésnek a napirendjére beiktatott határozattervezetek előterjesztésének érdekébe kötelező véleményezéseket kibocsátó bizottságoknak a megállapítására vonatkozóan

 

Határozattervezet + indokolás
Gyorsított eljárással:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan
2. Határozattervezet a S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság ügykezelésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről
3. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottságának az összetételének a módosítására vonatkozóan
 
Egyszerű eljárással:
1. Határozattervezet Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. április 17. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan
2. Határozattervezet a Maros Megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2018. évi pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan
4. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, Mihai Viteazu utca 31 sz. alatti ingatlannak egy részének, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, ügyintézésre való átutalására vonatkozó 40/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe
5. Határozattervezet, a Maros ECOLECT közösségi fejlesztési társulás részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek, az ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozóan
6. Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál" – Dali szakasz, beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe adott beleegyezésre vonatkozóan
7. Határozattervezet a Kerelőszentpál-i Mechanikai és biológiai kezelőállomásnak a teljesítményének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan
8. Határozattervezet A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan
9. Határozattervezet az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szerezési intézkedéseinek a megállapításáról szóló 7/2019. január 31. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításának érdekébe
10. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében levő egyes központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozóan
11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan
12. Határozattervezet "A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan
13. Határozattervezet az "Intézmények közötti partnerség a közösség biztonságának az érdekébe – 2019" megyei közérdekű programnak és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyásáról
14. Határozattervezet a megyei közérdekű "Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában – 2019" program és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyásáról
15. Határozattervezet az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan
16. Határozattervezet a 2019. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan
17. Határozattervezet a 2019. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározására vonatkozóan
18. Határozattervezet a Maros megye 2018. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyásáról
19. Határozattervezet a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén esővíz csatornázás" beruházásnak a műszaki dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan
20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények